Проект „Мрежа за превенция на ранните бракове”

Проектът е съфинансиран по Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз.

Сдружение "Шанс и закрила"

ул. "Алеко Константинов" 11

Хасково, България

Тел./Факс: +359 38 662138

chance@escom.bg

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе”

ул. „Самуил” 4, ет. 1,  ап. 16

Велико Търново, България

Тел.: +359 62 600224

office@amalipe.com

Cell for Alternative Youth Activities (KEAN)

Patroklou 57 & Priamou Street Ilion

Athens 13122, Greece

Тел./факс: +30 210 26 92 880

info@kean.gr

European Roma Information Office (ERIO)

Avenue Edouard Lacomblé 17, 2nd floor

1040 Brussels, Belgium

Тел.: +32 2 733 34 62

office@erionet.eu

Fundació Privada Pere Closa

c/Francesc Macia 32-36

08912 Badalona, Spain

Тел.: +34 93 389 33 41; факс: +34 93 389 14 73

europe@fundaciopereclosa.org

Ljudska univerza Kočevje

Trg Zbora odposlancev 30

1330 Kočevje, Slovenia

Тел.: +386 1 89 38 270; факс: +386 1 89 38 275

info@lu-kocevje.si

"Емпауъринг едюкейшън". ООД

Галина Маркова, оценител по проекта

София, България

Тел.: +359 882 441271

galina.markova.khc@gmail.com

Проектът в