Δίκτυο πρόληψης ενάντια στον πρόωρο γάμο

Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Δικαιώματα , Ισότητα κα Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2ο  Coordination Meeting

 

Στις 16 & 17 Φεβρουαρίου 2017 , στην Βαρκελώνη της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των εταίρων. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο Αύγουστος 2016 – Φεβρουάριος 2017 και προγραμματιστούν οι επόμενες δραστηριότητες.

 

          

 

Όλοι οι εταίροι έχουν υλοποιήσει τις δραστηριότητες του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Οι ερευνητικές αναφορές αναφορικά με τους πρόωρους γάμους σε εθνικό επίπεδο και η συγκριτική ανάλυση αναλύθηκαν. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τα παιδιά , τους γονείς και τους επαγγελματίες στο χώρο ξεκίνησαν σε όλες τις χώρες εταίρους. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα αποτελεσμάτων των δράσεων ευαισθητοποίησης και συζήτησαν σχετικά με τις στην διοργάνωση και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Οι  σχεδιασμένες δράσεις διάδοσης και αξιολόγησης ήρθαν εις πέρας.

 

           

 

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις μελλοντικές δραστηριότητες του προγράμματος και έκαναν λεπτομερή χρονοδιάγραμμα κι άλλων πρωτοβουλιών – δράσεων έως το τέλος του έργου . 

 

Επαγγελματίες στην Περιφέρεια του Haskovo της Βουλγαρίας συζήτησαν την διατομεακή συνεργασία μεταξύ φορέων για την πρόληψη των πρόωρων γάμων

 

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2017 Sdruzhenie “Shansi  zakrila” διοργάνωσε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο και ένα εργαστήριο με θέμα « την διατομεακή συνεργασία  μεταξύ των φορέαν για την πρόληψη των πρόωρων γάμων»  Το φόρουμ παρακολούθησαν 30 ειδικοί από τις κοινωνικές υπηρεσίες , σχολεία, δημοτικές και περιφερειακές  αρχές, δικαστικό σώμα, αστυνομία και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών από την Περιφέρεια του Haskovo της Βουλγαρίας.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να ευαισθητοποιήσει τους εκπροσώπους φορέων  που δουλεύουν στον τομέα της παιδικής προστασίας αναφορικά με το θέμα των πρόωρων γάμων και να συζητηθούν μηχανισμοί για την αποτελεσματική διατομεακή συνεργασίας των φορέων στο να προλαμβάνουν τους πρόωρους γάμους.

 

     

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου δόθηκε έμφαση στο θέμα της « Παιδοκεντρικής Προσέγγισης» και στην εφαρμογή της στην πρόληψη των πρόωρων γάμων. Η παιδοκεντρική προσέγγιση βασίζεται στα δικαιώματα του παιδιού. Η προσέγγιση προϋποθέτει την οριοθέτηση των ενδιαφερόντων των παιδιών στο κέντρο της παιδικής φροντίδας και διασφαλίσει τα δικαιώματά τους από τον νόμο. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται  για τα παιδιά θα πρέπει να έχουν λάβει υπ’ όψιν τους το  ενδιαφέρον και την συμμετοχή τους σε μέγιστο βαθμό. Οι συμμετέχοντες καθόρισαν τον όρο « πρόωρος γάμος»  ως συγκατοίκηση ή την συμμετοχή ενός ατόμου σε μια νέα οικογένεια , όπως είναι οι σχέσεις των ανηλίκων και όχι σαν γάμος με την νομική έννοια. Συζήτησαν τους παράγοντες που βάζουν σε κίνδυνο ένα παιδί όταν προβεί σε πρόωρο γάμο και τις συνέπειες αυτού στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Μπαίνοντας στο γάμο παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όπως: η προστασία από την εκμετάλλευση  της παιδικής εργασίας και της σεξουαλικής κακοποίησης, το δικαίωμα στην υγεία και την εκπαίδευση, το δικαίωμα να παίζουν, το δικαίωμα να μεγαλώνουν σε μια οικογένεια.

 

    

 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκε το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου κάθε φορέας απαιτείται να εργαστεί  στο πλαίσιο που παρουσιάστηκε για  τους πρόωρους γάμους. Βέλτιστες πρακτικές αλληλεπίδρασης και ιδέες για τη βελτίωση της διατομεακής  συνεργασίας μεταξύ των φορέων στον τομέα της πρόληψης των πρόωρων γάμων εξετάστηκαν και συζητήθηκαν.

 

Δραστηριότητες έργου Κέντρο Εκπαίδευσης  Ενηλίκων Kočevje

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Kočevje ξεκίνησε την διεξαγωγή του προγράμματος Δίκτυο Πρόληψης ενάντια στον Πρόωρο Γάμο τον Ιανουάριο του 2016. Το έργο έχει ως στόχο να προωθήσει τη δικτύωση μεταξύ των φορέων που είναι αρμόδιοι για την προστασία των παιδιών, τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, το εκπαιδευτικό σύστημα, το δικαστικό σώμα και την αστυνομία. Μέσω αυτής της συνεργασίας, θέλουμε να εναρμονίσουμε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μείωση των πρόωρων γάμων στις κοινότητες των Ρομά. Οι δραστηριότητες συνάδουν με την προσέγγιση που έχει ως επίκεντρό της το παιδί.  

Μέχρι στιγμής, έχουμε προετοιμάσει την έκθεση και την ανάλυση της κατάστασης αναφορικά με τους πρόωρους γάμους στη Σλοβενία, η οποία έκθεση αναφέρεται στη νομοθεσία, τις κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία και τις πρακτικές εργασίας καλών συνεργασιών μεταξύ φορέων στο εσωτερικό της χώρας

Στα πλαίσια του έργου, ξεκινήσαμε εργαστήρια για παιδιά δημοτικού. Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 θα συμμετέχουν 120 παιδιά Δημοτικών Σχολείων  του  Kočevje. Θα τους παρέχουμε τη γνώση η οποία θα τους βοηθήσει να προστατευτούν από την πιθανή ένταξη και συμμετοχή τους σε έναν πρόωρο γάμο.

Το πρώτο εργαστήριο υλοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Zbora odposlancev, όπου οι μαθητές της πέμπτης τάξης πήραν μέρος σε πέντε εκπαιδευτικές ενότητας . Τα εργαστήρια κάλυψαν θέματα όπως η αναγνώριση και ο ορισμός της βίας, ανεκτικότητα και ισότητα στον τρόπο επικοινωνίας και περιείχαν ως προς το φαινόμενο του πρόωρου γάμου, τις σχέσεις των δύο φύλων και την φιλία. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από τον ειδικό  Roman Horvat και το συντονιστή του προγράμματος, την κυρία Urša Brinovec. Παρουσίασαν στους μαθητές διάφορα παιχνίδια ρόλων που έδειχνα το πώς δημιουργούνται σχέσεις βασισμένες στην ισότητα των δύο φύλων, πώς να αναγνωρίζουν διαφορετικές μορφές βίας και πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους από τις ανεπιθύμητες συνέπειες ενός  πρόωρου γάμου. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στο εργαστήριο και άκουσαν με ενδιαφέρον τις πληροφορίες. Μέσω του παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες έμαθαν πράγματα, που θα τους οφελήσουν για το μέλλον. Θα επιχειρήσουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των 120 παιδιών και να τους παρέχουμε την απαραίτητη γνώση η οποία θα τους βοηθήσει να προστατευτούν από την ένταξη και την εμπλοκή τους σε πρόωρους γάμους.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί προετοιμασία για την διεξαγωγή των εργαστηρίων στους επαγγελματίες. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματιών, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, δασκάλους, εργαζομένους στην υγεία, εκπροσώπους της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Θα επιχειρήσουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίησή τους αναφορικά με τις επιπτώσεις ενός πρόωρου γάμου στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και να τους ενημερώσουμε για τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης, με βάση την προσέγγιση με επίκεντρο το παιδί/ CCA.

Για το σκοπό της διάδοσης του έργου, ετοιμάσαμε επίσης ένα διαφημιστικό φυλλάδιο με τις περιγραφές και τους στόχους του έργου. Οι δραστηριότητες του έργου παρουσιάστηκαν επίσης σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, την επίσημη ιστοσελίδα του έργου, καθώς και στην ιστοσελίδα και το Facebook προφίλ του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Kočevje.

 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για επαγγελματίες στον χώρο

για την πρόληψη των πρόωρων γάμων

 

Το Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια στα πλαίσια του έργου.

Στις 22 Νοεμβρίου 2016 στην Μπανταλόνα της Ισπανίας, ο οργανισμός Fundacio Privada Pere Closa, διοργάνωσε το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους εμπλεκομένους στο έργο ακολουθώντας τη μεθοδολογία η οποία συζητήθηκε στο πρόγραμμα. Στο σεμινάριο πήραν μέρος εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού συστήματος. Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες για τις επιπτώσεις του πρόωρου γάμου στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και να τους εξοικειώσει με την Παιδοκεντρική Προσέγγιση  και την εφαρμογή της για την πρόληψη των πρόωρων γάμων.

Ο οργανισμός Fundacio Privada Pere Closa πρόκειται να διοργανώσει δύο επιπλέον εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους επαγγελματίες από άλλους οργανισμούς οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της προστασίας των παιδιών.

Μεταξύ 25 και 27 Νοεμβρίου 2016, στο Veliko Tarnovo, της Βουλγαρίας διοργανώθηκε από το Amalipe Centre εκπαιδευτικό σεμινάριο και εργαστήριο με τους  ενδιαφερόμενους εκπροσώπους φορέων. 40 επαγγελματίες, εκπρόσωποι κοινωνικών, εκπαιδευτικών, δημοσίων ινστιτούτων και άλλοι φορείς της κοινωνίας πήραν μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν θέματα όπως η Παιδοκεντρική Προσέγγιση και η εφαρμογή της τα τελευταία χρόνια στην πρόληψη των πρόωρων γάμων, τα δικαιώματα των παιδιών, οι επιπτώσεις του πρόωρου γάμου στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια του θεματικού εργαστηρίου της δεύτερης μέρας, οι εκπρόσωποι των διαφορετικών ινστιτούτων παρουσίασαν τις ευθύνες τους στην περίπτωση ενός πρόωρου γάμου, συζητήθηκε η αναθεώρηση των εσωτερικών μηχανισμών  με τους οποίους αντιδρά ο κάθε οργανισμός και προτάθηκαν ιδέες για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών. 

 

Τα παιδιά έμαθαν πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους

από έναν ενδεχόμενο πρόωρο γάμο

 

75 παιδιά από 3 σχολεία στην Περιφέρεια Haskovo της Βουλγαρίας : το Γυμνάσιο "Sv. Paisiy Hilendarski", το Δημοτικό Σχολείο "Sv. Sv. Kiril & Methodius", στο χωριό Konush και το Επαγγελματικό Σχολείο Γεωργίας, στο Svilengrad – συμμετείχαν στο πρόγραμμα για την πρόληψη των πρόωρων   γάμων την περίοδο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016.  

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 10 -14 ετών και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 -Εισαγωγή και δημιουργία μιας κοινωνίας

 - Βία – ορισμός και είδη

 - Ανεκτικότητα και ισότητα στους τρόπους επικοινωνίας

 - «Ο καλός φίλος»

 - Κοιτάζοντας μπροστά

 

      

 

Κατά τη διάρκεια των πέντε θεματικών ενοτήτων του Προγράμματος, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν ειδικές περιπτώσεις και να συζητήσουν θέματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, όπως η φιλία, οι ρομαντικές σχέσεις, επίλυση των συγκρούσεων και να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να τεθούν μέσα στο σχολείο.

 

    

 

Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους, τα παιδιά έμαθαν να αναγνωρίζουν τη βία και τα είδη  της, να δημιουργούν σχέσεις βασισμένες στην ανεκτικότητα και την ισότητα, να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις και τους περιορισμούς που ισχύουν σε έναν πρόωρο γάμο και τις απαιτούμενες δεξιότητες με τις οποίες μπορούν να τους  προστατεύσουν από την συμμετοχή τους σε έναν ενδεχόμενο πρόωρο γάμο.

 

       

 

 

250 παιδιά από 8 σχολεία στην Περιφέρεια Haskovo της Βουλγαρίας  θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη  του πρόωρου γάμου

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά για την πρόληψη των πρόωρων γάμων ξεκίνησε στην Βουλγαρία το Νοέμβριο. Για την περίοδο Νοέμβριος – Δεκέμβριος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 4 σχολεία στην Περιφέρεια του Haskovo : Γυμνάσιο “St. Paisiy Hilendarski”, Δημοτικό Σχολείο "St. St. Cyril and Methodius ", στο χωρίο Konush, Επαγγελματικό Σχολείο Ελαφριάς Βιομηχανίας και στο Επαγγελματικό Σχολείο Γεωργίας, στο  χωριό Svilengrad , με συνολικό αριθμό παιδιών 100 παιδιά ηλικίας 10 -14 ετών να συμμετέχουν σε αυτό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  αποτελείται από πέντε ενότητες  και σκοπός είναι να διδαχθούν τα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λύνουν τις συγκρούσεις τους, χωρίς βία, να χτίζουν σχέσεις βασισμένες στην ισότητα μεταξύ των φύλων, να αποκτούν δεξιότητες που τους προστατεύουν από την πρόωρη δέσμευση.Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, παιχνίδια και συζητήσεις, τα παιδιά θα μάθουν να αναγνωρίζουν τη βία και τα είδη της  , να διακρίνουν ίσες και άνισες συμπεριφορές και να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα σημάδια της μη αποδεκτής συμπεριφοράς, να καταλαβαίνουν τους κινδύνους και τα ρίσκα που προέρχονται από μία πρόωρη δέσμευση , έναν πρόωρο γάμο.

 Την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2017 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 4 ακόμα σχολεία – Δημοτικό Σχολείο  "Hristo Botev", στο χωριό Levka, Γυμνάσιο "Zhelyazko Terpeshev", στο Lyubimetz, Δημοτικό Σχολείο "Nikola Y. Vaptzarov"και το ‘’United Students Dormitories’’,στο Haskovo με την συμμετοχή 150 επιπλέον μαθητών.

 

 

1ο  Coordination Meeting

Στις 12 – 13 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη συνάντηση συντονισμού του έργου με τίτλο  “Early Marriage Prevention Network”. Τα αντικείμενα της συνάντησης ήταν η αναφορά της προόδου  του έργου σε κάθε χώρα και να συζητηθούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία για τα παιδιά, τις οικογένειες και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενη μέρη. 

Στην αρχή της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των οργανισμών εταίρων παρουσίασαν τις δραστηριότητες που είχαν υλοποιήσει ως τώρα. Όλοι οι εταίροι οργανισμοί είχαν πραγματοποιήσει τις δραστηριότητες για την προετοιμασία και την περαιτέρω υλοποίηση του προγράμματος.

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν η Μεθοδολογία της ερευνητικής αναφοράς της συνεργασίας μεταξύ φορέων  στο πεδίο του πρόωρου γάμου και τα εκπαιδευτικά εργαλεία για τα ενδιαφερόμενα μέρη τους επαγγελματίες επαναξιολογήθηκαν και συζητήθηκαν. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις ιδέες τους πάνω στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εμπλεκομένων που ασχολούνται με τα δικαιώματα των παιδιών.

Συζητήθηκε επίσης, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών εργαλείων θα χρησιμοποιηθούν στις εκπαιδευτικής δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των παιδιών. Επίσης, διευθετήθηκαν οργανωτικά ζητήματα όπως ο αριθμός των συμμετεχόντων, οι εκπαιδευτές και το χρονοδιάγραμμα. Το αντικείμενο της δεύτερης μέρας ήταν η αξιολόγηση του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες διευθέτησαν τον σκοπό και τον κύριο στόχο της αξιολόγησης του προγράμματος και έπειτα τα καθήκοντα ανατέθηκαν σε κάθε εταίρο. 

 

       

 

 

 

Παρουσίαση προγράμματος στα ΜΜΕ στην Περιφέρεια Ηaskovo της Βουλγαρίας 

 

Στις 19 Μαϊου 2016 διοργανώθηκε μια Συνέντευξη Τύπου στο  γραφείο του οργανισμού Sdruzhenie "Shans i zakrila" στο Haskovo, της Βουλγαρίας. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι των τοπικών μέσων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Η κα. Malina Slavova, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού παρουσίασε στους δημοσιογράφους τον σκοπό, τα αντικείμενα, τις δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος καθώς επίσης και τον φορέα χρηματόδοτησης.

 

      

 

 

Kick-Off Μeeting

Στις 30 -31 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας η πρώτη συνάντηση του προγράμματος  με τίτλο “Early Marriage Prevention Network” . Παρόντες ήταν εκπρόσωποι όλων των οργανισμών εταίρων. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να γνωριστούν μεταξύ τους οι εκπρόσωποι των οργανισμών και να συζητήσουν οργανωτικά ζητήματα για την υλοποίηση του προγράμματος και το  χρονοδιάγραμμα, τις δραστηριότητες, τα απαιτούμενα έγγραφα  , τις αναφορές και την αξιολόγηση.

                                                                                                                                    

 

Το πρόγραμμα στην