Projekt Mreža za preprečevanje zgodnjih porok

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo.

Na OŠ Zbora odposlancev smo izvedli prvo šolo za starše

V sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok, ki ga izvajamo na Ljudski univerzi Kočevje, smo v torek, 12. 9. 2017 v sodelovanju z Osnovno šolo Zbora Odposlancev izvedli t. i. predavanje »Šola za starše«, ki je bilo namenjeno staršem otrok druge in tretje triade osnovne šole. Predavanje je vodil psiholog Matic Munc, ki je udeležencem na pronicljiv način predstavil pasti in prednosti različnih vzgojnih stilov. S starši je preko praktičnih primerov delil stališča glede dobrega starševstva in motiviral, kako izboljšati njihovo občutljivost na težave svojih otrok.


Potekale so nove delavnice za otroke

V sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok nadaljujemo z delavnicami za otroke po lokalnih osnovnih šolah v Kočevju. Tokrat smo se družili z otroci Osnovne šole Stara Cerkev.


Potekala je delavnica “Preprečevanje zgodnjih porok” za strokovno javnost

V sredo, 29. 3. 2017 in četrtek, 30. 3. 2017, je na Ljudski univerzi Kočevje potekala dvodnevna delavnica na temo preprečevanja zgodnjih porok, ki smo jo organiziramo v sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok. Dvodnevna delavnica je bila namenjena strokovnim delavcem s področja izobraževanja, zdravstva, policije, centrov za socialno delo in ostalih organizacij, ki  vsakodnevno delajo z Romi. V programu, ki ga je izvajal g. Brane Novak, strokovnjak in predavatelj z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z Romi, so se udeleženci seznanili s pojmom zgodnjih porok, pridobili koristne informacije o zgodnjih porokah in značilnostih otrok podvrženih zgodnji poroki ter se poučili o pristopu za preprečevanje le-teh. V sklopu slednjega smo izvedli tudi simuliran primer mediacije in tako preučili možne načine reševanja zgodnjih porok s celostno vključitvijo vseh potencialnih deležnikov oziroma institucij.


Izvedli smo nove delavnice za osnovnošolce

25. in 27. januarja smo delavnice za osnovnošolske otroke nadaljevali na Osnovni šoli Ljubo Šercer v Kočevju. V usposabljanje so bili vključeni otroci od petega do devetega razreda. Učenci so tudi tokrat z zanimanjem spremljali delavnice. Tudi tokrat sta g. Roman Horvat in koordinatorica projekta skozi različne igre in igranje vlog učencem predstavila, kako graditi odnose na enakopravnosti med spoloma, kako prepoznati različne oblike nasilja ter kako se ubraniti nezaželenim posledicam zgodnjih porok. Kako smo se imeli, pa si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.

       

 


Pričeli smo z delavnicami za osnovnošolske otroke

V sklopu projekta Mreža za preprečevanje zgodnjih porok (Early Marriage Prevention Network) smo pričeli z usposabljanji za osnovnošolske otroke. V kočevskih osnovnih šolah bomo v šolskem letu 2016/2017 namreč v delavnice vključili 120 otrok in jim posredovali znanja, ki jim bodo v pomoč pri zaščitili pred vključevanjem v zgodnje poroke. Prvo delavnico smo izvedli v Osnovni šoli Zbora odposlancev, kjer so učenci petega razreda aktivno sodelovali v petih modulih usposabljanja. Delavnice so zajemale vsebine s področja prepoznavanja in definiranja nasilja, tolerance ter enakosti v komuniciranju kot tudi vsebine s področja zgodnjih porok, odnosov med spoloma in prijateljstva. Delavnice sta vodila zunanji sodelavec g. Roman Horvat in koordinatorica projekta, ki sta skozi različne igre in igranje vlog učencem predstavila, kako graditi odnose na enakopravnosti med spoloma, kako prepoznati različne oblike nasilja ter kako se ubraniti nezaželenim posledicam zgodnjih porok. Učenci so pri delavnici sodelovali in z zanimanjem poslušali predavatelja, bili pa so tudi odlični sogovorniki. Skozi igro in na zabaven način so se skupaj naučili marsikaj novega, kar bo otrokom koristilo na njihovi nadaljnji življenjski poti.

 

 

   

 


Projektne aktivnosti

Ljudska univerza Kočevje je v januarju 2016 kot pridružen partner pričela z izvajanjem projekta Early Marriage Prevention Network. Cilj projekta je spodbujati povezovanje med institucijami, ki skrbijo za zaščito otrok, med inštitucijami zdravstvenega in izobraževalnega sistema ter pravosodjem in policijo. Skozi sodelovanje želimo uskladiti njihove dejavnosti povezane z aktivnostmi za zmanjševanje zgodnjih porok v romskih skupnostih, skladno s pristopom, ki je usmerjen v otroka. Do sedaj smo pripravili poročilo oziroma analizo stanja v Sloveniji v zvezi z zgodnjimi porokami, ki se nanaša na zakonodajo, smernice za delovanje, delovne prakse dobrega medinstitucionalnega sodelovanja. V polnem zamahu poteka tudi priprava na delavnice za otroke, potrjeni so dogovori za usposabljanje za otroke. Ozaveščali bomo skupno 120 otrok in jim posredovali znanja, ki jim bodo v pomoč pri zaščitili pred vključevanjem v zgodnje poroke. Potekajo pa tudi priprave na izvajanje delavnic za strokovno javnost. V usposabljanje o zgodnjih porokah bomo vključili različne strokovnjake, kot so socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, predstavniki pravosodja in policije. Osveščali jih bomo o učinkih zgodnjih porok na razvoj otroka in jih seznanjali z mehanizmi za interakcijo, ki bodo temeljili na pristopu, ki je usmerjen v otroka /CCA/. V namene diseminacije projekta smo pripravili tudi promocijsko brošuro z opisom in cilji projekta, projekte aktivnosti pa smo na kratko predstavili tudi na lokalnem radiu.

Projekt v