Проект „Мрежа за превенция на ранните бракове”

Проектът е съфинансиран по Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз.

Национална конференция - 12 декември 2017, Хасково

 

 

                                   

 

                                                  

 


Национално информационно събитие - 11 ноември 2017, Свиленград

 

 

                                   

 

 


Програма за превенция на ранни бракове в област Велико Търново

 

 

                                   

 

                                                  

 


Програма за превенция на ранни бракове в СУ "Желязко Терпешев", Любимец

 

 

                            

 

                                                  

 


Програма за превенция на ранни бракове в ОУ "Христо Ботев", с. Левка

 

 

                                   

 

                                                                               

 


Програма за превенция на ранни бракове в Обединени Ученически Общежития, Хасково

 

 

                   

 

                                                  

 


"Училище за родители"

 

 

                   

 

                                                  

 

 

                   

 


Обучения на професионалисти на тема „Междуинституционално сътрудничество за превенция на ранни бракове”

 

                   

 

                                                  

 

 

                   

 


Програма за превенция на ранни бракове в ОУ "Никола Й. Вапцаров", Хасково

 

           

 

                                         

Програма за превенция на ранни бракове в ПГССИ "Христо Ботев", Свиленград

 

  

 

                                         

Програма за превенция на ранни бракове в СУ "Св. Паисий Хилендарски", Хасково

 

        
                                             

Първа координационна среща

 

 

          

 

                                            

                       


Стартираща работна среща

 

 

             

 

                                            

                       ____________________________________________________________________________________________

Проектът в