Проект „Мрежа за превенция на ранните бракове”

Проектът е съфинансиран по Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз.

Проект „Мрежа за превенция на ранните бракове”

Партньори:

Сдружение „Шанс и закрила”

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", България

Fundació Privada Pere Closa (Фондация Pere Closa), Испания

Ljudska univerza Kočevje (Образователен център за възрастни), Словения

KEAN (Център за алтернативни младежки дейности), Гърция

ERIO (Европейски ромски информационен офис), Белгия

Емпауъринг едюкейшън, България

Цели на проекта:

Проектът е насочен към:

Дейности:

 

Период на изпълнение:

януари 2016г. – декември 2017г.

Бюджет:

346 254 Евро.

Проектът в