Δίκτυο πρόληψης ενάντια στον πρόωρο γάμο

Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Δικαιώματα , Ισότητα κα Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ο  μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Opportunity and Protection Association»  δραστηριοποιείται προς όφελος των παιδιών και των νέων στην περιφέρεια Haskovo της Βουλγαρίας και ιδιαίτερα  σε όλους εκείνους τους τομείς που αφορούν την ενίσχυση της ευημερίας τους. Βασικές προτεραιότητες στο έργο του οργανισμού είναι: η προστασία των παιδιών από την κακοποίηση και την εμπορία, η  προστασία των παιδιών από κάθε είδους βία, η  βελτίωση της ικανότητας των οικογενειών για αποτελεσματικότερη φροντίδα των παιδιών, η προώθηση του δυναμικού και της δράσης των νέων ανθρώπων με στόχο την ανάπτυξη της κοινότητας, η  οικοδόμηση στο ευρύ κοινό μιας βάσης για την επίλυση των προβλημάτων των παιδιών και των νέων.Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : www.chancebg.org

 

 

 

Το  Κέντρο Amalipe για τον διάλογο και την ανοχή μεταξύ των εθνοτήτων είναι μια από τις πρώτες   οργανώσεις Ρομά, με σκοπό της έναρξης λειτουργίας της  την επιτυχή ένταξη των Ρομά στη Βουλγαρική Κοινωνία. Ο φορέας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση ενός κινήματος των Ρομά το οποίο θα υπερασπίζεται την ανάγκη για την ένταξη των Ρομά εντός των κρατικών θεσμών. Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα :  : www.amalipe.com

 

 

  

 Το ΚEAN- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων είναι μία ελληνική οργάνωση νεολαίας με ισχυρή  τεχνογνωσία στον τομέα  της εκπαίδευσης , την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, με  έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις  περιθωριοποιημένες  γυναίκες, της νεολαίας και των παιδιών  σε κίνδυνο. Ο οργανισμός έχει ως στόχο την αναβάθμιση του τρόπου ζωής των νέων και την εξοικείωσή    τους με αξίες όπως η δημοκρατία, η ισότητα και η ελευθερία, καθώς επίσης και η προώθηση της ιδέας μιας  καλύτερα οργανωμένης κοινωνίας με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : www.kean.gr

 

 

 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πληροφόρησης των Ρομά (ERIO)  είναι ένας διεθνής οργανισμός προστασίας που προωθεί την πολιτική και δημόσια συζήτηση σε θέματα που αφορούν τους Ρομά, παρέχοντας τεκμηριωμένες και σε βάθος πληροφορίες σχετικά με μια σειρά ζητημάτων και πολιτικών που εφαρμόζονται  για τους πληθυσμούς Ρομά,  στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οργανώσεις των πολιτών των Ρομά, στις κυβερνητικές αρχές και στους διακυβερνητικούς οργανισμούς.Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  : www.erionet.eu

 

 

 

  Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται ο Οργανισμός Pere Closa Private Foundation είναι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη της κοινότητας των Ρομά στην Καταλονία της Ισπανίας. Ο οργανισμός εστιάζει τις δράσεις του στη διευκόλυνση και την υποστήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά και των νέων.Ο φορέας δραστηριοποιείται  για την δημιουργία μιας θετικής εικόνας της κοινότητας των Ρομά, την διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της υπόλοιπης κοινωνίας των πολιτών σχετικά με αυτή την κοινότητα.Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  : www.fundaciopereclosa.org

 

 

Το Ljudska univerza Kočevje (Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων  Kočevje) είναι ένας δημόσιος φορέας για την εκπαίδευση των ενηλίκων που ιδρύθηκε από το Δήμο Kočevje στη Σλοβενία. Βασική προτεραιότητα είναι να διαδώσει και να αυξήσει το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων της Σλοβενίας και να προωθήσει με αυτόν τον τρόπο τη δια βίου μάθηση.Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  : www.lu-kocevje.si

 

 

 

 

 

Empowering Education Ltd., Βουλγαρία

Galina Markova, Αξιολογητής του έργου

 

Το πρόγραμμα στην